Základy fungovania spoločnosti boli položené založením a úspešným chodom koželužskej výroby už v roku 1938 s postupným náväzným rozbehom sedlárskej a galantérnej produkcie. Neskôr došlo v rámci špecializácie oblasti Liptova k zrušeniu koželužskej výroby a k systematickému rozvoju sedlárskej a galantérnej výroby v pomerne širokom sortimente. V dôsledku špecializácie firma dosiahla vysokú úroveň a profesionalitu v produkcii výrobkov koženej galantérie, čo sa prejavilo dosiahnutím výsadného postavenia na slovenskom aj zahraničnom trhu.


V dôsledku systematického rozvoja celej základne výroby koženej galantérie, ako aj sortimentu, sa spoločnosť presadila na mnohých zahraničných trhoch a dosahuje vysoký podiel exportu. Filozofiou, ktorou sa firma riadi, je „Vysoká kvalita produkcie“.


Do budúcnosti má spoločnosť zámer pokračovať v doterajšej tradícii a rozvíjať ju v náväznosti na potreby trhu a finálneho spotrebiteľa.


Prednosti našej firmy: